26 april: Aanleg laadpunt

We hebben een nieuwe auto gekocht! (zie wellicht toekomstige posts). Een elektrische. Hij komt maandag 29 april.

Het zou fijn zijn om die thuis te kunnen opladen, en dat is nog net op tijd gelukt.
Zie onderstaande foto’s. Die zullen wel vanzelf spreken.

Interessant (?) is nog het aspect ‘load-balancing‘.
Er is in de meterkast een ‘ding’ (‘Powermeter’) aangebracht, dat meet hoeveel ‘het huis’ afneemt.
En dat ding weet ook hoeveel je maximaal mag afnemen van ‘het net’ (dat hangt van je energie-abonnement af).
Via een apart kabeltje geeft het ding aan het laadpunt door hoeveel stroom dat laadpunt naar de auto mag sturen. Op die manier voorkom je dat je teveel stroom van het net betrekt (met gevaar dat de hoofdstoppen doorbranden).
Ook kun je het ding zo instellen dat de laadpaal alleen stroom naar de auto stuurt als je teruglevert aan het net. Dus als je zonnepanelen veel stroom produceren. Dan laad je je auto dus met zelf opgewekte stroom. Nu de saldering ‘is zoals hij is’, is dat (financieel) niet erg belangrijk, maar ooit misschien wel. En technisch is het sowieso sympathiek.
Iets preciezer nog: alle intelligentie zit in het laadpunt. ‘het Ding’ (een Wallbox Powermeter) geeft alleen maar door hoeveel stroom het huis afneemt van het net of teruglevert.
Verder heb ik voor deze nieuwe groep nog een extra kWh-meter geplaatst. ‘Onzin’ (zeggen velen), want je kunt ook ‘in de app’ zien hoeveel stroom je naar je auto stuurt. Maar ik meet dat soort dingen graag zelf. Elke gek heeft zijn gebrek…

Er is nu dus een laadpunt.
Maar nog even geen auto. Ik kon de zaak dus ook niet goed configureren.
Later meer.

24 April. Dagje Maastricht

Van verschillende kanten had ik de tip gekregen om in Maastricht een bezoek te brengen aan de tentoonstelling “de vele levens van glas”.
Maastricht is een heel eindje weg, maar we hadden nog een ‘gratis treinkaartje’ en wat leeswerk te doen. Om 9 uur van huis en om 12 uur waren we in Maastricht. Op ons gemakje naar ‘het Bureau’ gelopen en daar rondgekeken. Het was een leuke tentoonstelling met inderdaad verschillende ‘kijken op de zaak’.
Beetje speciaal was het ‘glas-in-lood depot’. Daar bewaart men de ramen van gesloopte kerken en probeert die een nieuwe bestemming te geven

Bij ‘het Bureau’ kon je ook een foldertje meenemen met de beschrijving van de wandeling ‘Over gevels en glazeniers’ (de glasverhalen van Maastricht).
Die wandeling hebben we gemaakt op de de terugweg naar het station. Zie die beschrijving en opmerkingen bij onderstaande foto’s.