Over de buurt Ede en Veldhuizen

Sinds september 2017 heeft de buurt een eigen website: buurt.ede-en-veldhuizen.nl

Daarom wordt deze pagina ook niet langer door mij onderhouden


 

Uit de website van de gemeente Ede:

De Buurt Ede - Veldhuizen is, voor zover bekend, de enige Buurt, die nog dateert van vóór de invoering van de Markewet en die ook nog als zodanig functioneert.
De gemeenschappelijke belangen van de geërfden worden behartigd zoals dit ook bij een coöperatieve vereniging gebeurt.
Het is niet precies aan te geven wanneer de Buurten binnen het ambt Ede zijn ontstaan, maar waarschijnlijk is dat in de late Middeleeuwen gebeurd.
Het huidige bezit van de Buurt Ede - Veldhuizen bestaat nog slechts uit ca. 2,50 ha bosgrond.

Traditiegetrouw wordt, reglementair op de derde donderdag van september, de jaarlijkse Buurtspraak van de Buurt Ede - Veldhuizen gehouden.
In het archief van de Buurt zijn gegevens over deze Buurtspraken bewaard gebleven vanaf het midden van de 16e eeuw.
De Buurten zijn echter na het jaar 1100 ontstaan en ook toen zullen er Buurtspraken gehouden zijn. De geërfden van de Buurt komen dan in vergadering bijeen.
Zij worden door klokgelui van de Oude Kerk opgeroepen om de Buurtspraak, die in Huize Kernhem wordt gehouden, bij te wonen.

Het buurtbestuur is gaarne bereid nadere inlichtingen over de Buurt te verstrekken. Het bestuur kunt u bereiken per e-mail: buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com

 

De geërfden' zijn alle inwoners van Ede woonachtig binnen de historische grenzen van de Buurt (globaal de huidige kadastrale secties C, K, F en N) en in het bezit van een woning op eigen grond of een bunder bouw- of weiland.

 

 

Gebied

Hierboven staat met een blauwe lijn (grofweg) getekend welk oppervlak de buurt beslaat.

Op een website van de gemeente worden de grenzen als volgt beschreven:

Uit het gemeente-archief

De grenzen van de buurt Ede-Veldhuizen zijn, op de kaart van vandaag, grofweg als volgt in te tekenen:

In het westen: Begrensd door de gemeentegrens Veenendaal, via De Klomp naar de gemeentegrens van Renswoude

In het zuiden: Vanuit het westen eerst de oude Rijksweg (N224) volgend, dan afbuigend naar het zuiden tot de Schutterweg en deze in oostelijke richting volgend tot over de spoorbaan, door Klaphek en het Beatrixpark om tenslotte de Stationsweg te passeren net noordelijk van villa Nescio (Stationsweg 88) en verdergaand richting oost.

In het oosten: Vanuit het zuiden oostelijk van de Ginkelse heide, langs de herberg Zuid Ginkel, om verder naar het oosten af te buigen tot de Planken Wambuisweg en naar het noorden tot de Koeweg.

In het noorden: Vanuit het westen de (Ederveense) Buurtweg volgend, via de Doesburgerdijk, noordelijk van Kernhem, om het Edese bos heen tot aan 'De Driesprong'  en daarna een deel van de Apeldoornseweg (N304) volgend om af te buigen naar de Koeweg.

 

 

Buurtbos

Het buurtbos Ede-Veldhuizen
(klik voor vergroting)

De buurt heeft (als enige resterende bezitting) een stukje bos:
Het staat omschreven als:
Perceel bos, kadastraal Ede sectie A nr.487 (2 ha 59 a 64 ca)
Het stukje bos ligt (ver) buiten de grenzen van de buurt; namelijk tussen de Barteweg en de Woutersweg.
In het kaartje hierboven staat het groen getekend.

 

 

 

 

 

 

Bij de ingangen van het bos staat een informatiebord.
Op het informatiebord staat:

 

Buurtbos Ede-Velduizen

Dit bosperceel (groot 2,6 ha.) is gezamenlijk eigendom van de geërfden van de Buurt(schap)
Ede-Veldhuizen. Dit bos werd in 1952 door ruil met de Gemeente Ede verkregen als restant van
de "van olds" in bezit zijnde buurtgronden. Het bosperceel ligt buiten de grenzen van de Buurt
zoals deze historisch zijn ontstaan (zie kaart).

De geschiedenis van de Buurt(schap) Ede-Veldhuizen gaat zeker terug tot het jaar 1200 maar is
waarschijnlijk nog veel ouder, Het oudste buurtboek met resoluties (besluiten) dateert uit 1596.
De buurt bestuurde van oudsher de "woeste gronden"(niet ontgonnen land) voor de geërfden.
Ook speelde de Buurt een belangrijke rol binnen de gemeenschap. Taken die tegenwoordig
door de huidige gemeente en haar bestuur worden uitgeoefend.

Al vanaf 1881 wordt telkens op de 3e donderdag van september de jaarlijke Buur(t)spraak voor
de geërfden van de Buurt gehouden. Op www.ede.nl vindt u meer informatie over de achter-
gronden en geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen.

Buurtbestuur Ede-Veldhuizen/2014

Daaronder staat een kaartje van de buurtgrenzen en een QR-code die verwijst naar de website van de gemeente.

Informatiebord bij het Buurtbos
(klik voor vergroting)

 

 

Boek

een boek met oude verhalen

Bij een antiquair kwam ik dit boek tegen.
Ik heb het gescanned en daarna omgezet naar een digitale versie.
Je kunt het hier downloaden als 'epub' (dat is het mooiste), of hier als pdf, of hier 'online' lezen

 

 

Reglement

Het is een pdf bestand Het reglement (opgesteld in 1912) van de Buurt 

 

 

Buurtspraak

Op de 3e donderdag van september als de klokken van de oude kerk luiden is er de oproep voor de samenkomst van de Buurtspraak van de Buurt Ede Veldhuizen voor geërfden en belangstellenden. De laatste jaren wordt de buurtspraak gehouden in Huis Kernhem. Houd tegen die tijd de lokale kranten in de gaten...
Op de website van de gemeente kunt u de stukken (agenda en verslagen) raadplegen van de buurtspraken in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016

 

 

Links

uitgebreide info bij website gemeente Ede
Over de buurtspraak (website gemeente Ede)
Ede op de kaart
Mijn Gelderland
info bij 'Mijn Gelderland'
Informatie over gemeente-archief Ede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste grote aanpassing: 2021-03-07

This page is valid HTML 4.01 Transitional